کره حیوانی 15گرم میهن

کره حیوانی 15گرم میهن

وزن جعبه 1.5 kg
تعداد در هر کارتن

12 جعبه 1.5 کیلویی

وزن هر کارتن

18 کیلوگرم

قیمت هر کیلو

820000 ریال

قیمت هر قالب

12300 ریال